۹ شهر هرمزگان در طرح تفکیکی برای نهضت ملی مسکن تصویب شد

سندرک،سیریک،زیارتعلی و حاجی‌آباد به منظوز اجرای نهضت ملی مسکن در شورایعالی شهرسازی و معماری تصویب شد.

به گزارش تیلا نیوز، ابراهیم رستم‌گورانی معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی هرمزگان امروز گفت: در راستای طرح نهضت ملی مسکن در کلیه شهرهای هرمزگان و تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با استفاده از ظرفیت قانونی زمین‌های دولتی موجود موافقت شد.

او گفت: ضمن برگزاری جلسات هم اندیشی متعدد با مهندسین مشاور و شهرداری شهرهای استان و برداشت نقشه اراضی محدوده مورد نظر، طرح تفکیکی اراضی تهیه و جهت تصویب به کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال شد که با اصلاحاتی به تایید رسید و مصوب شد.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی هرمزگان گفت: با توجه به لزوم تامین زیرساخت‌های طرح‌های آماده‌سازی جهت نهضت ملی مسکن، اولویت مکان‌یابی اراضی در ابتدا با محدوده شهرها بوده و امید است با همکاری و هماهنگی کلیه حوزه‌ها در راستای مشکلات مسکن شهروندان بتوان گام موثر و مفیدی در این راه برداشت.