بازنگری در دهک ‌های یارانه‌ای در کشور ضروری است

نماینده مردم بندرعباس گفت: بازنگری در تعیین دهک‌های یارانه‌ای در کشور ضروری است.

به گزارش تیلا نیوز نقل از فارس، احمد مرادی ظهر امروز در تشریح دلایل تذکر به وزرای کار و اقتصاد درباره ضرورت بازنگری در تعیین دهک‌های یارانه‌ای در کشور، اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که دهک بندی جامعه برای واریز یارانه‌های حمایتی به درستی صورت نگرفته است.

وی افزود: بسیاری از کارمندان و اقشار متوسط و حتی ضعیف جامعه در فرآیند یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه‌های حمایتی نشده اند و یکی از عمده‌ترین دلایل آن نیز شیوه نامناسب دهک‌بندی در جامعه است.

نماینده مردم بندرعباس در خانه ملت همچنین با بیان این که فاصله میان دهک‌های درآمدی ۱ تا ۱.۵ میلیون تومان در درآمد لحاظ شده و دهک دهم را به جمعیت زیادی قرار داده‌اند، خاطرنشان کرد: ساختار دهک‌بندی باید بر پایه اطلاعات جامع و پویا صورت گرفته و در عین حال نمی‌توان کسی را که ماهانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون درآمد را با کسی ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون درآمد دارد را در یک دهک قرار داد و ارزیابی کرد.

مرادی عنوان کرد: در تذکری به همراه ۳۵ نفر از نمایندگان به وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار لزوم بازنگری در تعیین دهک‌های یارانه‌ای در کشور شدیم و آن را پیگیری خواهیم کرد.