آغاز ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس

ساخت هزار و ۳۶۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس آغاز شد.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان با بیان اینکه تجهیزات و مصالح مورد نیاز برای ساخت این واحد‌ها در شهرک پیامبر اعظم (ص) آماده شده است، گفت: ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی دیگر نیز ماه آینده آغاز می‌شود.

دوستی گفت:زمین مورد نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن در تمام شهرستان‌های هرمزگان تامین شده.

او گفت: در اجرای این طرح باید ضعف‌های مسکن مهر مانند سرعت ساخت برطرف شود و با توجه به حادثه آبادان، در زمینه کیفیت ساخت نیز حساسیت و نظارت بیشتری صورت گیرد.

استاندار هرمزگان در خصوص زمان نام نویسی مرحله بعدی طرح نهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس گفت: نام نویسی در شهر بندرعباس نیازمند اختصاص ۳۵۰ هکتار زمین است که به زودی این مشکل بر طرف خواهد شد.