کدام دسته از مالکان واحد‌های مسکونی از پرداخت معالیت معاف می‌شوند؟

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی گفت: مالکانی که قرارداد‌های اجاره بلند مدت ۲ ساله منعقد کنند و نرخ‌های اجاره ۲۵ درصد را رعایت کنند مشمول معافیت مالیاتی و دریافت تسهیلات جعاله می‌شوند.

به گزارش تیلا نیوز نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پروانه اصلانی گفت: برای موجرانی که قانون ۲۵ درصدی اجاره را برای مستاجران خود رعایت کنند و همچنین سیاست‌های بسته حمایتی را در نظر بگیرند مشوق‌هایی را در نظر گرفته ایم که این خود می‌تواند در رعایت قانون ۲۵ درصدی اجاره‌ها بسیار موثر باشد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ایجاد مشوق‌های برای موجرانی که حداکثر سقف پرداختی توسط دولت یا مصوبه شورایعالی سران سه قوه را رعایت و یا قرارداد‌های بلند مدت اجاره از جمله قرارداد‌های ۲ ساله را منعقد می کنند بسته تشویقی پرداخت تسهیلات از جمله تسهیلات جعاله و تشویق‌های مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته ایم.

پیش از این بسیاری از مستاجران از عدم رعایت قانون ۲۵ درصدی نرخ اجاره که مصوب شورای عالی سران سه قوه بوده خبر داده بودند که با تصویب این بسته حمایتی در دولت شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره و تثبت نرخ‌های اجاره در این بازار خواهیم بود.