سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس خبر داد؛

کلیات طرح انتخاب شهرداران تصویب شد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: کلیات طرح انتخاب شهرداران مورد تصویب قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: کلیات طرح انتخاب شهرداران مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر این اساس مصوب شد قبل از ثبت‌نام شوراها، داوطلبان شهرداری ثبت نام کنند تا استعلامات لازم انجام شود.

در ادامه شورا‌ها به ترتیب سه گزینه برای شهرداری ارائه می‌دهند و بر این اساس روند انتخاب شهرداران شفاف خواهد شد.