یک خاور فوتون در اسکله بندر پل در آب سقوط کرد

مدیر بندر پل گفت: یک خاور فوتون هشت تن در بندر پل هنگام سوار شدن به لندینکرافت در آب سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حسین نوروزی افزود: این حادثه ساعت ۱۱ صبح امروز رخ داد که خسارت جانی نداشت.

وی گفت: به دلیل مد دریا امکان بیرون آرودن خاور فوتون وجود ندارد و باید دریا به حالت جزر برگردد.

نوروزی افزود: در این خاور تجهیزات شرکت‌های نیروگاهی قشم بوده است.

وی گفت: علت این حادثه نقص فنی ترمز کامیون فوتون بوده است.