یک پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی هرمزگان مطرح کرد؛

سازه باستانی ترنه و راهکار استفاده از ساروج در مرمت آن

یک پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی هرمزگان به بیان شگفتی های سازه باستانی ترنه و ضرورت توجه به آ« پرداخت.

به گزارش تیلا نیوز، پیمان پاسلاری در گفت و گو با ایسنا، افزود: ترمه یک سازه مهندسی پیشرفته دوران خود جهت هدایت آب است که در دوران تاریخی تا اسلامی مورد استفاده بوده است.

وی با بیان اینکه این سازه آبی که بر روی رود مهران قرار دارد در جنوب روستای کوخرد قرار دارد که از ملات سنگ و ساروج ساخته شده و بقایای این سازه منحصربفرد همچنان نیز پا برجا است، اظهار کرد: این سازه مهندسی شده جهت هدایت آب شیرین از زیر رودخانه آب شور ساخته شده است. کانال هدایت آب در این سد باستانی در زیر آن یا به عبارتی در پایه آن قرار دارد که بدین طریق آب شیرین به آن طرف رود هدایت می شده است.

پاسلاری ادامه داد: با توجه به مطالعات انجام شده توسط مهندس مصیب رحیمی بر روی مصالح ساروج می توان از این مصالح برای مرمت آثار باستانی بهره جست. مطالعات وی بالغ بر ۳ سال به طول انجامیده که نتیجه تفکیک استفاده از این مصالح در ساختارهای دفاعی و نظامی و سازه های آبی است.

وی با اشاره به اینکه تبدیل این مصالح و در دسترس قرار دادن می‌تواند از جنبه های متعددی باعث تغییر در سازه های معیشتی و مسکنی بشر می شود، عنوان کرد: این مصالح در دوران متعدد از دوران تاریخی تا متاخر اسلامی مورد استفاده بشر بوده و برجا ماندن آثار ساخته شده از این مصالح نشان از دوام بالای آن و استفاده از آن در ابعاد مختلف زندگی بشر دارد.

این پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی هرمزگان اظهار کرد: امید است با رواج ساخت این مصالح و استفاده از آن بتوان در راستای صیانت از آثار باستانی بیشتر تلاش کرد.

وی در پایان گفت: سازه ترنه یکی از سازه هایی است که می توان با توجه به ساخت ساروج در روستای کوخرد و باتوجه به دانش و آگاهی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان و با مشارکت بخش خصوصی و برنامه ریزی درست مورد مرمت قرار گیرد.