رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد؛

بخش کاشت حلزون برای نخستین بار در هرمزگان راه‌اندازی شد

رئیس دانشگاه علوم پز‌شکی هرمزگان از راه اندازی بخش کاشت حلزون برای بیماران ناشنوا خبر داد و گفت: تاکنون تشخیص بیماری را در استان داشتیم اما درمان و بازتوانی پس از آن را نداشتیم.

به گزارش تیلا نیوز، ‌حسین فرشیدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های درمانی با اشاره به افتتاح ۵۲ پروژه درمانی در نخستین روز از هفته دولت اظهار داشت: این پروژه‌ها که از خانه بهداشت تا افزایش فضاهای بیمارستانی را شامل می شود، تمامی شهرستان‌ها به جز ابوموسی را در برمی گیرد.

وی افزود: حدود ۱۹۰ میلیارد تومان هزینه در این بخش انجام شده که ۸۵ میلیارد تومان از این مبلغ سهم خیرینی بود که پای کار بوده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به ۲ پروژه‌ای که برای نخستین‌بار انجام می شد، گفت: راه اندازی بخش کاشت حلزون برای بیماران ناشنوا برای اولین بار اتفاق می افتد، تا کنون تشخیص بیماری را داشتیم اما درمان و بازتوانی پس از آن را نداشتیم.

فرشیدی با اشاره به کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی هفت پروژه به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان تاکید کرد: پروژه آزمایشگاه جامع بهداشت در بندرعباس و سوله بحران از مهمترین این پروژه‌هاست که نه فقط برای کمک به بحران بلکه همزمان که به عنوان سوله خدمات ارائه می‌دهد در شرایط بحران می تواند تبدیل به بیمارستان صحرایی ۱۰۰ تختخوابی هم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم تک تک این پروژه‌ها بتواند در ارتقاء سلامت بخش بهداشت استان نقش داشته باشند.