استقبال ٧۶ درصدی از واکسیناسیون در کشور/ کدام استان‌ها کمترین و بیشترین میزان تزریق واکسن‌ را دارا هستند؟

٧۶ درصد جمعیت بالای ١٢ سال کشور از واکسیناسیون استقبال کردند و ۴۶ درصد ٢ دوز واکسن زده اند و به طور کامل واکسینه شده اند.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ٧۶ درصد جمعیت بالای ١٢ سال کشور از واکسیناسیون استقبال کردند ویک دوز واکسن تزریق کرده و ۴۶ درصد ٢ دوز واکسن زده اند و به طور کامل واکسینه شده اند.

هرمزگان، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران، خراسان شمالی، مرکزی، فارس و قزوین با بیش از ٨١ تا ٨۵ درصد بیشترین میزان استقبال از واکسیناسیون را داشتند.

قم با ۶٠ درصد تزریق دوز اول کمترین میزان استقبال از واکسیناسیون را داشته است و بعد از سیستان و بلوچستان با ۶٣ درصد، کردستان ۶۴ درصد، خوزستان ۶٧ درصد والبرز ۶٨ درصد تزریق دوز دوم کمترین میزان استقبال واکسیناسیون را داشتند.

فارس و آذربایجان شرقی با ۵۶ و ۵۵ درصد تزریق ٢ دوز واکسن به جمعیت بالای ١٢ سال بیشترین میزان ایمنی جمعی را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده اند.

سیستان و بلوچستان و قم با ٢۶، ٣٣ و ٣۴ درصد تزریق ٢ دوز واکسن به جمعیت بالای ١٢ سال کمترین میزان ایمنی جمعی را دارند.