معاون فنی و عملیاتی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان خبر داد؛

۵۴درصد از جایگاه های عرضه سوخت در هرمزگان فعال شد

معاون فنی و عملیاتی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان گفت: درپی وقفه چند ساعته در سوخت رسانی به خودروها ،با تلاش کادر فنی ۵۴درصد از جایگاه های عرضه سوخت در استان فعال شد.

به گزارش تیلا نیوز، مرتضی عابدینی، سه شنبه شب در گفت وگوبا ایرنا افزود: تیم های فنی از همان ساعت های اولیه مشغول اصلاح روند سوخت رسانی هستند اما با توجه به پراکندگی استان و مناطق دور دست نسبت به سایر استانها زمان بیشتری برای راه اندازی سیستم سوخت دستی از طریق جایگاههای سوخت می برد.

وی ادامه داد: با توجه اینکه سیستم عرضه سوخت سهمیه از کار افتاده ولی درحال حاضر از ۱۶۴ جایگاه عرضه سوخت آزاد در استان هرمزگان، ۸۰ جایگاه آن بویژه در شهر بندرعباس و جزیره های کیش وقشم راه اندازی شده وجای هیچ گونه نگرانی نیست.

وی در خصوص صف خودرو در کنار جایگاه های عرضه سوخت هم یاد آور شد: برخی از مردم به حساب اینکه سوخت گران می شود متاسفانه در صف سوخت ایستاده اند ولی توصیه می شود کسانی که سوخت در حال حاضر نیاز ندارند تا عادی شدن ووضعیت ، وقت خود را تلف نکنند که امیدواریم تا آخر شب روند عادی شود.