استاندار هرمزگان ۵ حکم جدید صادر کرد

با حکم استاندار هرمزگان؛ رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان هرمزگان منصوب شدند.

به گزارش تیلا نیوز، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان هرمزگان با حکم استاندار هرمزگان، منصوب شدند.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در حکمی، رضا مدرس معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان را به سمت رئیس هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان هرمزگان، منصوب کرد.

همچنین بر اساس دیگر احکام صادر شده از سوی استاندار هرمزگان، سجاد سلطانی، سجاد بهرام پور، سید هاشم توانا و عفت جودار به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان هرمزگان و محمدرضا کهوری و علیرضا پویه به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان هرمزگان، منصوب شدند.

به گزارش فارس، تمامی این احکام برای نیروهای جوان بومی استان صادر شده است.