۳۰۰ تبلت اهدایی سازمان ملل به دانش آموزان نیازمند هرمزگانی اهدا شد

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ۳۰۰ دستگاه تبلت اهدایی سازمان ملل که تحت عنوان برنامه عمران این سازمان در اختیار آموش و پرروش استان قرار گرفت به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

به گزارش تیلا نیوز، ایرج بیت اللهی صبح امروز اظهار کرد: در برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) برای حمایت از خانواده‌ها و کسب و کارهایی که در اثر پاندمی کرونا آسیب دیده بودند، پروژه‌ای تعریف شد که بخشی از این پروژه به حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از پاندمی اختصاص داشت و برای اجرای آن افرادی از طریق دستگاه‌های دولتی و با مطالعه و نیازسنجی شناسایی و انتخاب شدند و بخش دوم نیز پروژه حمایت از خانواده‌هایی بود که بضاعت مالی کمتری دارند و از این پاندمی آسیب دیده اند.

وی ادامه داد: این خانواده‌ها بر اساس شاخص‌هایی که از سازمانهای مرتبط با حمایت از این خانواده‌ها و دانش آموزان بررسی میدانی در فاز نیازسنجی به دست آمده بود شناسایی شدند و بر اساس لیست تهیه شده با هماهنگی اداره مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش دانش آموزان واجد شرایط انتخاب شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه ۱۷۱ تبلت به دانش آموزان روستاهای محروم شهرستان رودان و ۱۲۲ دستگاه هم به شهر بندرعباس و منطقه فین اختصاص داده شد، گفت: هزینه خرید این تبلت‌ها توسط دولت ژاپن تامین شده است.

بیت اللهی یادآور شد: همکار ملی این طرح وزارت جهاد کشاورزی است که ناظر این پروژه است و مسؤول اجرایی آن نیز درهرمزگان انجمن بوم پژوهان می‌باشد.