تشکیل قرارگاه نظارت بر خدمات شهری در دادسرای بندرعباس

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از تشکیل قرارگاه نظارت بر خدمات شهری در دادسرای بندرعباس خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، مجتبی قهرمانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: این قرارگاه به منظور ساماندهی وضعیت خدمات شهری و نظارت بر عملکرد شهرداری ها، بویژه مسائل مربوط به مبلمان شهری، بهداشت محیط، نحوه خدمت رسانی و انجام وظایف قانونی شهرداری ها و سایر ادارات خدمات رسان تشکیل شده است.

او گفت: بر این اساس به معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان مأموریت داده شده است ضمن هماهنگی با شهرداری بندرعباس، پس از تقسیم بندی نواحی و مناطق شهری و همچنین تهیه برنامه زمان بندی شده برای استخراج نواقص و مشکلات موجود در سطح شهر اقدام کند.

قهرمانی گفت: اعضای این قرارگاه موظفند با بازدیدهای روزانه و مستمر از همه محلات با حضور شهرداران نواحی و مناطق مختلف در خارج از وقت اداری، ضمن اعلام تذکرات لازم به عوامل مربوطه در محل، تا رفع کامل مشکلات و نواقص موضوع را پیگیری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: این قرارگاه در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تشکیل شده است و در صورت مشاهده ایراد در خدمت رسانی سایر ادارات مربوطه نیز این قرارگاه، با ورود به موضوع تمهیدات لازم را اتخاذ می کند.