پایانه مسافری بندرعباس در شأن مردم بندرعباس نیست

استاندار هرمزگان گفت: با توجه به اهمیت حمل و نقلی و گردشگرپذیر بودن استان هرمزگان، پایانه مسافری فعلی بندرعباس در شأن مردم نیست و باید به دنبال بهبود محیط و خدمات دهی مناسب در این مجموعه باشیم.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی دوستی عصر امروز در بازدید سرزده از پایانه مسافری بندرعباس، اظهار داشت: پایانه مسافری بندرعباس یکی از مهم‌ترین مراکز جابه جایی مسافر و حمل و نقل در کشور است که تمامی شهرستان‌های استان نیز از خدمات این شریان مسافربری تأثیرپذیرند.

وی، مشکلاتی نظیر فرسودگی ساختمان، نظارت ناکافی و عدم خدمات رسانی مناسب را از مهمترین مشکلات این مجموعه عنوان و تصریح کرد: جایگاه و وضعیت پایانه مسافری فعلی بندرعباس به هیچ عنوان در شأن این شهر و حمل و نقل کشور نیست.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه این مجموعه علاوه بر خدمات رسانی ذاتی خود باید موجبات رفاه و نشاط مسافران را فراهم آورد، افزود: مسافرانی که وارد یک شهر می‌شوند اولین مکانی که با آن روبرو می شوند، پایانه های آن شهر بوده و پایانه مسافری فعلی بندرعباس با این وضعیت موجود، مناسب این شهر مهم مرزی و جنوبی کشور نیست.