صدور کارت نان تکذیب شد

رئیس روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد: اگر طرح حذف ارز ۴۲۰۰ گندم نهایی شود، فقط مصرف کننده نهایی با همان کارتی که یارانه می گیرد، نان یارانه ای نیز خرید می کند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ سید محمد موسوی رئیس روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: نه قرار است کارت نان صادر شود، نه نان کوپنی در دستور کار است، اگر طرح نهایی شود، فقط مصرف کننده نهایی با همان کارتی که یارانه می‌گیرد، نان یارانه‌ای نیز خریداری می‌کند.

موسوی در ادامه پیام خود آورده است: پرداخت یارانه به حلقه آخر (مردم) و حذف دلالان؛ معلوم است به مذاق برخی‌ها که نانشان آجر می‌شود، خوش نیاید.