طرح اسکان نوروزی فرهنگیان در ۲ روز پایانی رایگان شد

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: به دستور وزیر آموزش و پرورش، طرح اسکان نوروزی فرهنگیان در دو روز پایانی این طرح، رایگان شد.

به گزارش تیلا نیوز، گودرز کریمی‌فر مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: به دستور وزیر آموزش و پرورش، اسکان نوروزی فرهنگیان در ۲ روز پایانی این طرح، رایگان شد.

وی به آمار طرح اسکان فرهنگیان تا پایان دهم فروردین ۱۴۰۱ در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۴۶۵ نفر در قالب ۴۰۱ هزار و ۸۶۸ خانوار در طرح اسکان نوروزی فرهنگیان شرکت کرده‌اند.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بر این اساس تاکنون ۲ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۹۳۲ نفر روز اقامت در مراکز اسکان فرهنگیان انجام شده است.

وی با اشاره به بیش‌ترین پذیرش مسافرین نوروزی تا پایان دهم فروردین ۱۴۰۱، افزود: بیشترین مسافران به ترتیب به استان‌های، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، قم، بوشهر، هرمزگان، یزد، کرمان و لرستان اختصاص دارد.