پیشرفت پروژه‌های فیزیکی راهداری هرمزگان اعلام شد:

تکمیل محورهای فرامرزان، جناح، دژگان، لمزان هرمزگان

شرح فعالیت‌های انجام‌شده در پیشرفت‌های فیزیکی پروژه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان در پنج ماه گذشته سال جاری اعلام شد.

به گزارش تیلا نیوز، شرح فعالیت‌های انجام‌شده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان در پنج ماه گذشته سال جاری این سازمان و به تفکیک پیشرفت‌های فیزیکی هر پروژه اعلام شد.. این سازمان محور فرامرزان، جناح، دژگان، لمزان با اعلام پیشرفت صددرصدی، تکمیل‌شده عنوان کرد.

بخش مرکزی:

بندرعباس: ۱. تکمیل محور فین و اتصال به بزرگراه بندرعباس سیرجان با ۷۵ درصد پیشرفت،

۲. عملیات تکمیلی و بهسازی و روکش آسفالت باند برگشت بندرعباس – سیرجان با ۷۰ درصد پیشرفت

جزیره قشم: ۱. احداث راه دورینی با ۳۰ درصد پیشرفت،

۲. روکش آسفالت رینگ دور جزیره قشم (کانی و سلخ) با پیشرفت ۸۰ درصدی

حوزه غرب:

بندر خمیر: ۱. تکمیل محور رویدر ۷۵

بندرلنگه: ۱. احداث پل چارک ۹۵

بستک: ۱. تکمیل محور فرامرزان، جناح، دژگان، لمزان ۱۰۰

۲. بهسازی محور تنگ بستک، چاه بنارد