امیرکبیر؛ ستاره‌ی پر فروغ تاریخ توسعه ایران+ اینفوگرافیک

امیرکبیر با تأسیس مدرسه دارالفنون به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید علم و فن‌آوری‌های نوین در ایران آن دوران، توانست بر جریان توسعه و پیشرفت ایران تأثیر گذار باشد.

✍️ جعفر مرادی- تیلا نیوز: امروز بیستم دی‌ماه ۱۴۰۲، برابر با یکصد و هفتاد و دومین سال‌روز آسمانی شدن میرزا تقی خان امیرکبیر، یکی از ستارگان پرفروغ تاریخ توسعه و پیشرفت ایران‌ است.

میرزا محمدتقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر، نخستین صدراعظم‌ ناصرالدین شاه قاجار است که با وجود اندک زمان صدارت (۳ سال و ۲ ماه و ۲۸ روز) توانست تحولی شگرف در آن دوره ایجاد و نام نیکی را از خود در تاریخ ایران به یادگار بگذارد.

شاید یکی از خدمات زیربنایی در دوران صدارت این چهره‌ی نام آشنا، تأسیس مدرسه دارالفنون به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید علم و فن‌آوری‌های نوین در ایران آن دوران بود که توانست بر جریان توسعه و پیشرفت ایران تأثیر گذار باشد.

انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه، سد سازی، مرمت ابنیه تاریخی، تأسیس دیوان عدالت، رسیدگی به وضع مالیات و خزانه، سامان دادن به ارتش، تدوین نقشه صنعت و… بخش‌هایی از مهم‌ترین اقدامات ارزنده‌ی صدراعظم کاردان دوره‌ی ناصری بود که چنین در تاریخ ایران‌ ماندگار و جاودانه شد.