مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان: پروانه بهره برداری چاههای حفر شده غیرمجاز قبل از ۱۳۸۵صادر می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: پروانه بهره برداری چاه های محفروه غیرمجاز قبل از ۱۳۸۵ پس از بررسی در کمیسیون آب های زیر زمینی صادر می شود.

به گزارش تیلا نیوز، جمشید عیدانی اظهار کرد: استان هرمزگان دارای ۷۴ دشت است که ۴۴ دشت آن ممنوعه بحرانی است.

وی با ذکر این نکته که ۲۸ دشت هرمزگان ممنوعه نیست، عنوان کرد: این دشت ها به لحاظ کیفیت پایین منابع آبی که دارند مورد استفاده قرار نمی گیرند و بهره برداری آب از این محدوده های مطالعاتی برای کشاورزی و شرب صورت نمی گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان حدود ۲۲ هزار حلقه چاه در استان هرمزگان وجود دارد، بیان داشت: از این تعداد حدود ۱۰ هزار ۹۴۸ حلقه چاه دارای پروانه بهره برداری است.

عیدانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ قانونی را تحت عنوان «تعیین و تکلیف چاه های غیر مجاز» تصویب کرد که بر اساس آن چاه های محفوره قبل از سال ۱۳۸۵ مشمول دریافت پروانه بهره برداری تحت شرایطی خاص می شدند.

وی با ذکر این نکته که بیش از چهار هزار حلقه چاه در لیست آماری شرکت مشمول قانون فوق می شوند، مطرح کرد: بهره برداران می توانند با ارائه مدارک مالکیت و احراز هویت نسبت به صدور پروانه بهره برداری در کمیسیون صدور پروانه ها اقدام می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان تشریح کرد: یکسری چاه ها به هر صورت در لیست آماری شرکت قرار ندارند و قانون گذار، به این بهره برداران فرصت داده است که در قالب چاه های فرم پنج اقدام به دریافت پروانه کنند.

عیدانی حدود پنج هزار حلقه چاه در قالب فرم پنج برای دریافت پروانه بهره برداری اقدام کرده اند، اظهار کرد: پس از بررسی در کمیسیون صدور پروانه ها به این افراد اختار داده می شود که مستندات خود را در قالب اعتراض به کمیسیون صدور پروانه ها ارائه کنند تا در کمیسیون آب زیر زمینی بررسی شود.

وی عنوان کرد: کمیسیون آب زیر زمینی متشکل از سازمان جهادکشاورزی، کارشناس آب منطقه ای و یک قاضی که توسط رئیس دادگستری منصوب می شود است این کمیسیون به صورت مستقل مستندات را بررسی می کند و اگر کشاورز مدارکی مبننی بر اثبات حفر چاه در قبل از سال ۱۳۸۵ ارائه کندف پروانه برای او صادر می شود در غیر این صورت دستور انسداد و پر کردن توسط قاضی صادر خواهد شد.