روپایی برعکس/ رکورد جدید از احمدی طیفکانی ثبت شد

آرش احمدی طیفکانی؛ ورزشکار مینابی در حرکتی جدید موفق به ثبت رکورد روپایی برعکس به مسافت دوهزار و ۱۶۰ متر شد.

به گزارش تیلا نیوز، این ورزشکار هرمزگانی شش هزار ۴۸۰ روپایی در ۱۲۱ دقیقه بنام خود به ثبت رساند.

رکورد آرش احمدی طیفکانی با حضور نماینده کنفدراسیون ثبت رکورد‌های جهانی ایمارو در بندرعباس انجام شد.

آرش احمدی تا کنون بیش از ۱۰ رکورد مختلف در دنیا به نام خود به ثبت رسانده است.